Αμφιβληστροειδοπάθειες

  • Συχνότερες αμφιβληστροειδοπάθεις είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς και η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Υπάρχουν επιπλέον και άλλες αγγειακές παθήσεις όπως απόφραξη φλέβας ή αρτηρίας που προκαλούν σημαντική μείωση της όρασης, βραδεία ή απότομη.
  • Η διάγνωση γίνεται με οφθαλμολογική εξέταση και απεικονιστικές μεθόδους του οπίσθιου ημιμορίου του ματιού (OCT– Τομογραφία Οπτικής Συνοχής, OCT- αγγειογραφία).
  • Η θεραπεία γίνεται με εφαρμογή κατάλληλων θεραπειών Laser και ενδουαλοειδικών ενέσεων Anti-VEGF/Στεροειδών (Avastin, Lucentis, Eylea, Kenalog, Triescence, Ozurdex).

Ρωγμές αμφιβληστροειδούς

  • Παρουσιάζονται αρχικά με φωτοψίες (λάμψεις) ή μυοψίες (μυγάκια).
  • Υπάρχει ο κίνδυνος για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς για αυτό συστήνεται προληπτική αντιμετώπιση με εφαρμογή Laser για «συρραφή» των ορίων της ρωγμής.
  • Η αποκόλληση απαιτεί χειρουργική επέμβαση.