Δρ. Γεωργίου Αλέξανδρος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος & Παιδοοφθαλμίατρος
Αγίας Ζώνης 33, Λεμεσός, Κύπρος, Τ.Κ. 3027
Λεωφόρος Ελλάδος 52, Πάφος, Κύπρος, Τ.Κ. 8020