Dr. Alexandros Georgiou
Ophthalmic Surgeon & Pediatric Ophthalmologist
6, Kallinikou str., Postcode 3117, Ayia Fylaxi | Limassol
52, Hellados Avenue Paphos Cyprus, Postcode 8020