Dr. Alexandros Georgiou
Ophthalmic Surgeon & Pediatric Ophthalmologist
Agias Zonis 33, Limassol, Cyprus, Postcode 3027
52, Hellados Avenue Paphos Cyprus, Postcode 8020