Το σύνδρομο της ξηροφθαλμίας είναι πολυπαραγοντικό και εκδηλώνεται με κοκκίνισμα ματιών, αίσθημα ξενου σώματος, ερεθισμό, θολή όραση ιδιαίτερα το βράδυ, ευαισθησία στο φως αλλά και έντονη δακρύρροια.

Στη διαφοροδιάγνωση ανήκουν μεταξύ άλλων η ηλικιακή εκφύλιση της δακρυϊκής συσκευής, η βλεφαρίτιδα και διάφορα συστηματικά νοσήματα.

Μειωμένα δάκρυα επηρεάζουν την οφθαλμική επιφάνεια και μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες αλλοιώσεις στην όραση.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενίσχυση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των δακρύων με τεχνητά δάκρυα, με αντιμετώπιση πιθανής υποκείμενης νόσου ή με τοποθέτηση μοσχευμάτων δακρυϊκών σημείων.