Με τον όρο «καταρράκτης» αναφερόμαστε στη θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού.

Αυτό εμφανίζεται με αλλοιώσεις στην ποιότητα της όρασης, με συχνές αλλαγές στις διαθλαστικές ανωμαλίες και ευαισθησία στο φως.

Η διάγνωση γίνεται με μια απλή οφθαλμολογική εξέταση.

Αντιμετωπίζεται χειρουργικά με Φακοθρυψία με τοπική αναισθησία και μεταμόσχευση ενδοφθάλμιου φακού.