Πρόκειται για οπτική νευροπάθεια η οποία φέρει μόνιμη απώλεια της όρασης. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση αποτελεί βασική αιτία αλλά όχι την μοναδική. Υπάρχουν γλαυκωματικοί ασθενείς με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση.

Υπάρχουν διάφορα είδη γλαυκωμάτων με κυριότερα:

  • Ανοικτής γωνίας
  • Οξύ ή Χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας
  • Συγγενές γλαύκωμα
  • Γλαύκωμα Φυσιολογικής πίεσης
  • Γλαύκωμα από τη χρήση κορτικοστεροειδών

Όταν το γλαύκωμα δώσει συμπτώματα τότε πρόκειται για μια ήδη προχωρημένη κατάσταση, εφόσον οι αρχικές αλλοιώσεις αφορούν την περιφέρεια του οπτικού πεδίου και δεν γίνονται από την αρχή αντιληπτές.

Για αυτό συστήνεται προληπτικός έλεγχος, με γωνιοσκοπία και οπτικά πεδία, σε άτομα άνω των 40 χρονών ή άτομα με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος.

Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική με φαρμακευτική αγωγή, με εφαρμογή Laser ή χειρουργική.