• Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία τα μάτια δεν διατηρούν την ευθεία, παράλληλη θέση τους, αδυνατούν δηλαδή να εστιάσουν.
  • Μπορεί να είναι παραλυτικής ή άλλης αιτιολογίας.
  • Σε ενήλικες παρουσιάζεται διπλή όραση, στα παιδιά ίσως όχι.
  • Η αντιμετώπιση ανάλογα με την διάγνωση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.